Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről

1. Cégünk a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) 18.§/1/ bekezdése alapján belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelybe az olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni, amelyet a bejelentő a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerzett.

2. E visszaélés-bejelentési rendszert megbízás alapján Dr. Szabó Tibor bejelentővédelmi ügyvéd (Kamarai azonosító: 36059329, Székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. fsz. 1. ) működteti. A bejelentések fogadása Dr. Szabó Tibor bejelentővédelmi ügyvéd alábbi elérhetőségein történik: Személyesen: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. fsz. 1. szám alatt, munkanapokon 9-15 óráig, egyeztetett időpontban, Levélben: 7401 Kaposvár, Pf. 393. Telefonon: a 06 30 650 5422 számon. A telefonbeszélgetést nem rögzítik. E-mailben: office@drszt.hu Interneten: www.drszabotibor.hu/bejelentes

3. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan részletes tájékoztatást a www.jogitajekoztato.hu alatt elérhető Jogi Tájékoztató oldalon nyújtunk.

Kelt: Budapest, 2023. november 16.

OkTax Gazdasági és Idegennyelvi Szolgáltató, Oktató és Tanácsadó Kft.