Főkönyvelő

Könyvelés

• Az átvett számlák és egyéb bizonylatok havi szintű rendszerezése, felülvizsgálata és rögzítése, bank és pénztár vezetése

• kettős könyvvitel, főkönyvi könyvelés vezetése ( cégek )

• adónyilvántartások, naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi nyilvántartás vezetése ( egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek)

• jogszabályoknak és vezetői információknak megfelelő nyilvántartások vezetése

• évközi bevallások és adatszolgáltatások elkészítése, ellenjegyzése

• elektronikus adó- és TB ügyintézés

• az aktuális befizetési kötelezettségek kiírása, banki közreműködés

• folyamatos ügyféltájékoztatás, tanácsadás, konzultáció

• meghatalmazás esetén APEH és TB előtti képviselet

• éves zárás, éves adóbevallások elkészítése, ellenjegyzése

 

Számvitel

• egyszeres vagy  kettős könyvvitel

• szabályzatok összeállítása

• ügyvitelszervezés és tanácsadás

• beszámolókészítés (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

• kapcsolattartás könyvvizsgálóval, külföldi tulajdonosokkal

 

Munkaügy, bérszámfejtés

• beléptetések és kiléptetések, kötelező bejelentések hatóságok felé

• nyilvántartások vezetése, a jogviszony megszűnésekor lezárása

• munkabérek, megbízási díjak, tagi kivétek és egyéb juttatások számfejtése, bérjegyzék összeállítása, összesítése, utalási listák

• az éves elszámolások és adatszolgáltatások elkészítése, benyújtása

• OEP és -nyugdíjbiztosító felé adatszolgáltatás, táppénzes ügyek

 

Tanácsadás

• gazdasági- és üzletviteli tanácsadás, vállalkozással kapcsolatos ügyek

• adótanácsadás, (év közben cégeredmény rendszeres küldése, konzultáció az adó optimalizálásához)

• Adó / járulék törvény változások ismertetése e-mail-ben és személyes konzultáció alkalmával

• adótanácsadás, bevalláskészítés egyéni vállalkozóknak

• együttműködésben a Könyvvizsgálóval könyvvizsgálat, cégek átvilágítása, preventív ellenőrzés, vagyonértékelés

• együttműködésben az Ügyvédi irodával cégalapítás, cégmódosítás , átalakulás, megszüntetés

 

 

Ezenkívül az OkTax Kft. nyelvoktatással, fordítással és üzleti levelezéssel foglalkozik - különös tekintettel a kereskedelmi, logisztikai, üzleti, gazdasági, irodai és HR szaknyelvekre.

Részleteket itt találhat »